Kontakt

Società Dante Alighieri

Comitato di Ängelholm

Società Dante Alighieri, Comitato di Ängelholm

(org.nr. 802415 - 8449; bg 5620 - 0272)

c/o Susanne Ljungerud

Västersjögatan 43, 262 53 Ängelholm

www.danteangelholm.se

Föreningen:

 

Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Anna-Lena Hirell, ordforanden@danteangelholm.se

Susanne Ljungerud, sekreteraren@danteangelholm.se

Marianne Holm

Gunnar Müller-Hansen

Gill Malmström-Collini

 

Suppleanter

Diana Marraffa

Åsa Malmberg

 

Funktionärer

Revisorer

Per-Erik Persson och Ann Volckerts (suppl.) revisorn@danteangelholm.se

 

Valberedning

Jonas Bergh och Annika Ström

valberedningen@danteangelholm.se

 

Webmaster

Anna-Lena Hirell, webmastern@danteangelholm.se

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 190118

 

 

 

Här kan Du som medlem lämna synpunkter och för- slag eller ställa frågor till styrelsen on line.

 

Skriv bara vad Du vill ha framfört eller vad Du vill ha svar på, så tar vi upp ärendet på ett styrelsemöte så fort vi kan.

 

Är det bara en mindre fråga kanske någon i styrelsen kan svara Dig direkt.

 

Meddelande/fråga till styrelsen

Namn

Email

Telefon

För- och efternamn

Adress

Post-nr, ort

Email-adr

Tel

Mobil

 

Sidan uppdaterad 190118