Kontakt

Società Dante Alighieri

Comitato di Ängelholm

           


Föreningen:

Società Dante Alighieri, Comitato di Ängelholm

(org.nr. 802415 - 8449;  bg 5620 - 0272)

c/o Susanne Ljungerud

Västersjögatan 43,  262 53  Ängelholm

www.danteangelholm.se

info@danteangelholm.se


Styrelsen

Ordinarie ledamöter

Anna-Lena Hirell ordforanden@danteangelholm.se

Susanne Ljungerud,  sekreteraren@danteangelholm.se

Marianne Holm

Gunnar Müller-Hansen

Gill Malmström-Collini


Suppleanter

 

Diana Marraffa

Åsa Malmberg


Funktionärer

 

Revisorer

Per-Erik Persson och Ann Volckerts (suppl.) revisorn@danteangelholm.se

 

 


Valberedning

Jonas           Bergh och Annika  Ström

         

               valberedningen@danteangelholm.se                         


Webmaster

Anna-Lena Hirell,  webmastern@danteangelholm.seSidan uppdaterad  190118
Här kan Du som medlem lämna synpunkter och för-  slag eller ställa frågor till styrelsen on line.


Skriv bara vad Du vill ha framfört eller vad Du vill ha svar på, så tar vi upp ärendet på ett styrelsemöte så fort vi kan.


Är det bara en mindre fråga kanske någon i styrelsen kan svara Dig direkt.


Meddelande/fråga till styrelsen

Namn

Email

Telefon

För- och efternamn

Adress

Post-nr, ort

Email-adr

Tel

Mobil

Sidan uppdaterad 19011


Sidan uppdaterad 190118