Notiser

Società Dante Alighieri

Comitato di Ängelholm

           


Notiser från styrelsen

gelholm.se Sidan uppdaterad 19011





Årsavgiften

Medlemsavgiften är  200:-.  Deh bör vara betald senast den 31 mars. Vill Du bli medlem nu: kontakta i så fall sekreteraren, enklast via e-mail till

sekreteraren@danteangelholm.se











Sidan uppdaterad 190213