Hem

Società Dante Alighieri

Comitato di ÄngelholmSocietà Dante Alighieri

      Comitato di Ängelholm

           


Dante Alighieriföreningen i Ängelholm

Föreningen bildades i december 2003 som en lokalavdel- ning under Società Dante Alighieri i Rom (www.ladante.it). Syftet är att förmedla kunskap om landet, språket och den italienska kulturen. Det finns mer än 400 Danteföreningar utspridda över hela världen.


Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och öppen för alla som är intresserade av Italien. Man behöver inte kunna italienska för att delta i våra träffar, föredragen hålls på svenska och någon gång på engelska alternativt danska.


Vårt mål är att erbjuda ett varierat program omfattande musik, litteratur, konst, film, regioner och städer, historia, mat- och vinkultur samt återkommande inslag om Dante och hans värld.

.


.

Sidan uppdaterad 180424Våra sammankomster

 


Som regel har föreningen tre sammankomster per termin och vi träffas då oftast i Rönneskolans cafeteria, kl. 18.30. Föredraget kostar 30 kr för medlemmar, icke medlemmar betalar 70 kr.


Elever som studerar italienska vid Ängelholms Gymnasie- skola välkomnas till våra träffar och är befriade från inträdesavgift.


Efter föredraget serveras en lättare buffé. Den kostar i regel 120 kr. Vid särskilda evenemang kan priserna vara högre,  men detta anges då särskilt i inbjudan.


Vatten till maten serveras kostnadsfritt. Vin brukar säljas för

30 kr glaset. (Medtag helst jämna pengar!!)

OBS! Elever har inte möjlighet att delta i den efterföljande buffèn.


Att bli medlem i föreningen

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja föreningens kulturella syften och delta i dess aktiviteter, godtar dess stadgar och betalar fastställd medlemsavgift.


Som medlem får man information om föreningens aktiviteter via e-mail och via föreningens hemsida eller vid behov per brev. Vidare betalar medlemmar lägre avgifter vid föreningens sammankomster än icke-medlemmar.


Anmälan kan göras direkt på talongen nedan eller mailas till medlemskap@danteangelholm.se. Det går också bra att anmäla sig per brev till föreningens postadress. Årsavgiften f.n. 200 kr/person/år betalas till

             bankgirokonto 5620 - 0272.


Medlemskapsansökan till Ängelholms Danteförening


Sidan uppdaterad 190118

Namn

Gatuadress

Post-nr + ort

Tel:

Email-adr

Mobil-nr

Ev. ytterligare namn

Ev. ytterligare mobil-nr

Ev. ytterligare email-adr

Betalt via bankgiro
Ja
nej