Hem

Dante Alighieriföreningen i Ängelholm

Föreningen bildades i december 2003 som en lokalavdelning under Società Dante Alighieri i Rom (www.ladante.it). Syftet är att förmedla kunskap om landet, språket och den italienska kulturen. Det finns mer än 400 Danteföreningar utspridda över hela världen.


Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och öppen för alla som är intresserade av Italien. Man behöver inte kunna italienska för att delta i våra träffar, föredragen hålls på svenska och någon gång på engelska alternativt danska.


Vårt mål är att erbjuda ett varierat program omfattande musik, litteratur, konst, film, regioner och städer, historia, mat- och vinkultur samt återkommande inslag om Dante och hans värld.

Våra sammankomster

Som regel har föreningen tre sammankomster per termin och vi träffas då oftast kl. 18.30. Föredraget kostar 30 kr för medlemmar, icke medlemmar betalar 70 kr.


Elever som studerar italienska vid Ängelholms Gymnasie- skola välkomnas till våra träffar och är befriade från inträdesavgift.


Efter föredraget serveras en lättare buffé till medlemmar. Den kostar i regel 120 kr. Vid särskilda evenemang kan priserna vara högre,  men detta anges då särskilt i inbjudan.

Vatten till maten serveras kostnadsfritt. Vin brukar säljas för 30 kr glaset. (Medtag helst jämna pengar!!)

OBS! Elever har inte möjlighet att delta i den efterföljande buffèn.


Att bli medlem i föreningen

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja föreningens kulturella syften och delta i dess aktiviteter, godtar dess stadgar och betalar fastställd medlemsavgift.

Som medlem får man information om föreningens aktiviteter via e-mail och via föreningens hemsida eller vid behov per brev. Vidare betalar medlemmar lägre avgifter vid föreningens sammankomster än icke-medlemmar.


Ansökan om medlemskap mailas till

sekreteraren@danteangelholm.se

Det går också bra att anmäla sig per brev till föreningens postadress.

Följande uppgifter måste finnas med:

   1. Namn

   2. Gatuadress

   3. Postnummer och ort

   4. Telefonnummer

   5. Mobilnummer

   6. Emailadress

   7. Eventuellt ytterligare namn

   8. Eventuellt ytterligare telnr

   9. Eventuellt yterligare emailadress

  10. Betala via bankgiro      Ja    eller   Nej


Årsavgiften, f.n. 200 kr/person/år, betalas till

       bankgirokonto 5620 - 0272.


Information om europeiska dataskyddsförordningen

GDPR finns under fliken Aktuellt


Sidan uppdaterad 2021 03 13