Dante-Tårtan vid 10års jubileet

Dante Alighieri

som han presenterades som efterrätt

vid föreningens 10-års jubileum i november 2013