Om oss

Dante Alighieriföreningen i Ängelholm

Föreningen bildades i december 2003 som en lokalavdelning under Società Dante Alighieri i Rom (www.ladante.it). Syftet är att förmedla kunskap om landet, språket och den italienska kulturen. Det finns mer än 400 Danteföreningar utspridda över hela världen.


Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och öppen för alla som är intresserade av Italien. Man behöver inte kunna italienska för att delta i våra träffar, föredragen hålls på svenska och någon gång på engelska alternativt danska.


Danteföreningen i Ängelholm är ett slutet sällskap och endast medlemmar kan anmäla sig till sammankomsterna.


Vårt mål är att erbjuda ett varierat program omfattande musik, litteratur, konst, film, regioner och städer, historia, mat- och vinkultur samt återkommande inslag om Dante och hans värld.Att bli medlem i föreningen

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja föreningens kulturella syften och delta i dess aktiviteter, godtar dess stadgar och betalar fastställd medlemsavgift.

Som medlem får man information om föreningens aktiviteter via e-mail och via föreningens hemsida eller vid behov per brev. 


Ansökan om medlemskap mailas till

sekreteraren@danteangelholm.se

Det går också bra att anmäla sig per brev till föreningens postadress.

Följande uppgifter måste finnas med:

   1. Namn

   2. Gatuadress

   3. Postnummer och ort

   4. Telefonnummer

   5. Mobilnummer

   6. Emailadress

   7. Eventuellt ytterligare namn

   8. Eventuellt ytterligare telnr

   9. Eventuellt ytterligare emailadress

  

Årsavgiften 2023/24  är 200 kr/person/år, betalas alternativt till

bankgirokonto 5620 - 0272

bankkonto 8169-5984 060 193-5

swish  123 05 403 69