Dante och La Divina Commedia

Dante och La Divina Commedia i konsten

Här hoppas vi kunna presentera en konsthistorisk översikt över kända målningar och illustrationer som berör Dante och La Divina Commedia genom tiderna.