Länkar o annat

Länkar

Här några länkar till andra hemsidor som vi tror kan vara av intresse för alla som är intresserade av Italien och italiensk kultur.


Italiens Ambassad i Stockholm

 www.ambstoccolma.esteri.it/ambasciata_stoccolma


Italienska Kulturinstitutet i Stockholm

www.iistoccolma.esteri.it


Italienska Handelskammaren i Stockholm

www.italchamber.se/sve/


Svenska Institutet i Rom

www.isvroma.it


Svenska Rominstitutets Vänner

www.rominstitutets-vanner.se/aktuellt.php


Villa San Michele, Anacapri

www.villasanmichele.eu


Società Dante Alighieri, Rom

www.ladante.it


Società Dante Alighieri, Sockholm

www.ladante.se


Malmö-Lunds Danteförening

www.dante-malmölund.se


Helsingborgs Danteförening


Göteborgs Danteförening


Information om europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation. GDPR

 

Sedan 25 maj 2018 gäller GDPR. Ängelholms Danteförening har en medlemsförteckning i Excel omfattande namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Medlemsförteckningen används för att skicka inbjudningar till föreningens evenemang och annan information per mail. Endast styrelsen (ordförande, kassör och sekreterare) har tillgång till medlemsförteckningen. Den lämnas inte ut till någon annan i föreningen eller till utomstående. Om medlemskapet avslutas raderas samtliga uppgifter.

 

Önskemål om radering/registerutdrag eller frågor/synpunkter kan framföras till undertecknad.

 

För styrelsen!

Åsa Malmberg

sekreterare

Società Dante Alighieri, Comitato di Ängelholm

sekreteraren@danteangelholm.se

0730 773939