Bilder

"Rita Levi-Montalcini  - Liv och vetenskap"

Susanne Ljungerud
"Capri"

Philip Warkander, Lunds Universitet
"Artemisia Gentileschi"

Föreläsare: Else Ekblom, konstvetare och grundare av Kultursällskapet i Ängelholm