Program VT 2023

Våra sammankomster

PROGRAM VÅREN 2023

Föreläsningar


Januari

26

Som regel har föreningen tre sammankomster per termin och vi träffas då oftast kl. 18.30. Föredraget kostar 30 kr för medlemmar, icke medlemmar betalar 70 kr.


För närvarande sker anmälningar endast efter inbjudan från sekreteraren via mail till medlemmar. 

OBS! Maxantal 50 personer per tillfälle.




"Vattenproblem i Venedig"

Föreläsare:  Gianni Poli.  

Gianni är kulturvetare och ordförande för Dante Helsingborg, född och uppväxt i Venedig. Han kan sitt Venedig på sina fem fingrar. Venedig var före Italiens enande 1861 en egen stat och även en betydande sjöfartsnation. I historien har dock höga vattennivåer ställt till med problem för staden - även i modern tid.         

Lokal:  Rönnegymnasiets cafè  kl 18:30


Efter föredraget serveras en lättare buffé till medlemmar. Den kostar 170 kr.


Elever som studerar italienska vid Ängelholms Gymnasie- skola välkomnas till våra träffar och är befriade från inträdesavgift.

OBS! Elever har inte möjlighet att delta i den efterföljande buffèn.


Betalning helst via Swish eller bankgiro. Kontanter bör undvikas pga Covid.

SWISH: 123 05 403 69

BANKGIRO: 5620-0272

April

26

"Norra Italiens trädgårdar"

Föreläsare: Cecilia Öqvist. 

Cecilia är fil. kand. i konst- och musikvetenskap, kulturguide och konsertsångerska. Hon har under flera år varit reseguide på bland annat resor till Italien. I samband med resorna vaknade ett stort intresse för trädgårdar, varför hon började studera trädgårdshistorik. 2005 startade hon reseföretaget PRO Arte. 

Lokal: Rönnegymnasiets cafè kl 18:30

Mars

21

"Pinocchio, djuren och människorna"

Årsmöte med efterföljande föreläsning

Föreläsare: Verner Egeland 

Ämnet för fördraget är djuren som uppträder i berättelsen, deras ursprung och funktion. Djuren i sagan används för att illustrera mänskligt beteeende i syfte att göra moraliserande poänger. De har också mer diffus symbolisk innebörd samt tjänar ibland att uttrycka samhällskritik.      

Lokal: ÄSSS lokal kl 18:30 se nedan

ÄSSS är lika med 
Ängelholm Skäldervikens Segel Sällskap

Segelvägen 7 Skäldervikens Hamn


Med bil: Kör till Skäldervikens småbåtshamn. Efter tunneln tag höger direkt. Kör norrut ca 150m på gemensamma kör/cykel/gång - banan. Parkera utanför huset till vänster.


Med Buss 2:  Hållplats: Skälderviken Småbåtshamnen